bross
Sosyal Sorumluluk.

"Toplum ile kazandığını tekrar topluma kazandırmak" amacı ile yola çıkan Bross Tekstil, farklı birçok sosyal sorumluluk projesi oluşturmuş ve aynı zamanda aynı amaçtaki bir çok kuruma da destek olmuştur."Okumak her çocuğun hakkıdır" sloganı benimseyerek,  2012 yılından bu yana TOÇEV'e destek olan Bross Tekstil, okullara da düzenli bağış yapmaktadır. 2018 yılında "Hatıra Ormanı" projesini hayata geçirmeye hazırlanan Bross Tekstil,  orman varlığının korunması ve ormanların geliştirilerek yeni orman alanları yaratılmasının yanı sıra, kurumların sahip olması gereken çevre bilincini de bir kez daha altını çizmektedir.