bross
Entegre Politikamız.

Yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olma amacı doğrultusunda;  

ISO  9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • • Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın Satış Cirosunu tutar olarak artırmayı
 • • Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,
 • • Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • • Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı

ISO 14001 ÇEVRE VE ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

 • • Doğal kaynakları (Hammadde, enerji, su vd.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı,
 • • Üretimimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık hurda satış miktarını üretim miktarına göre altında tutmayı,
 • • Atıklarımızı Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) önlemeyi,
 • • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi
 • • Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • • Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı,
 • • Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletmesini
 • • Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi,
 • • Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK KURALLAR POLİTİKAMIZ

 • • Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,
 • • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

 GENEL

 • • Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda iki defa tatbikat yapmayı,
 • • İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı,
 • • Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,
 • • Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi
 • • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,
 • • Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan projelere destek vermek

Sektörümüzde kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; Yönetim Sistemleri şartlarına uymak, yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.