bross
Değerler.

  • Müşteri odaklı olmak
  • Birlikte başarmak
  • Teknolojiyi kullanmak, yenilikçi ve gelişimci olmak 
  • Adil davranmak, inançlara ve farklılıklara duyarlı olmak.
  • Durumsal ve hızlı olmak, her türlü işin üstesinden gelmek
  • Problemlere şikâyetle değil çözümle yaklaşmak
  • Eğitimli bireyler yetiştirmek
  • İnsanların yeteneklerinin mutlaka bir pozisyona uygun olduğuna inanmak.
  • Yasal faaliyetlere uygun hareket etmek