bross
Şirket Bilgileri.

Rapor ve Dökümanlar

Firma Bilgileri

6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi gereğince kamuoyuna sunulur.

Ticaret Ünvanı, Sicil No, Merkez ve Web Sitesi

BROSS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3. cadde NO:10 Çerkezköy/Tekirdağ

Ödenmiş Sermayesi:8,000,000

Çerkezköy Vergi Dairesi

Vergi No:187 060 01 95

Ticaret Sicil No:2731

Mersis No:0187060019500018 

www.brossocks.com

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı : Asım Yavuzarslan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Mustafa Kozuva

Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman Kozuva

Yönetim Kurulu Üyesi : Furkan Yavuzarslan

Sermaye

Kayıtlı Sermaye : 8.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 8.000.000 TL


Firma Belgeleri

İç Yönerge

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararı

Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar

Bağımsız Denetim Raporu