bross
Enerji Kullanım Politikası.

Bross Tekstil San. Tic. A.Ş. Son yıllarda artan enerji ihtiyacının tasarruf gerekliliğini gerek çevresel etkileri gerekse maliyet açısından önemli bir kalem olduğunu bilmektedir.

Bross Tekstil, bu politikanın uygulanması için gerekli sistemleri kurmayı, uygulamayı ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmeyi, enerji kullanımını takip etmeyi ve enerji kullanımını azaltıcı faaliyetler yapmayı taahhüt eder.Bu kapsamda firma içerisinde komple led armatüre geçilerek, 545.257 kwh olan yıllık enerji tüketimi 172.187 kwh düşmüş ve  %68 enerji tasarrufu sağlanmıştır.Kum filtresinden gelen suyun ters yıkama ile başka bir havuza aktarıp,dinlendirilip tekrar kullanılması ile Bross Tekstil'de üretim süreçleri doğal kaynakları az tüketen yüksek verimliliğe sahiptir. Sürüdürülebilir yaklaşım çerçevesinde "çözümün bir parçası olmayı" hedefleyen Bross Tekstil,temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynak kullanımını azlatmaya yönelik amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevresel performansını düzenli olarak takip etmektedir.